Dołącz do nas

Dołącz do nas
Drukuj

Zostań członkiem

 

Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”- ISAAC Polska

 

Jeśli jesteś specjalistą, użytkownikiem AAC, rodzicem lub po prostu idea komunikacji wspomagającej jest Ci bliska...

 

Jeśli chcesz...

 • wypowiadać się w kwestiach ważnych dla rozwoju komunikacji wspomagającej i alternatywnej;

 • mieć wpływ na to, jakie działania na rzecz osób niemówiących podejmowane są w naszym kraju;

 • aktywnie uczestniczyć w akcjach na rzecz propagowania AAC w Polsce prowadzonych przez Stowarzyszenie „Mówić bez Słów” - ISAAC Polska;

 • poznać ciekawych ludzi, którzy zajmują się AAC;

 • umieszczać artykuły i relacje z prowadzonych przez siebie inicjatyw na rzecz osób niemówiących na naszej stronie;

 • korzystać ze zniżek na warsztatach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie;Wypełnij deklarację członkowską.


 

W momencie przyjęcia Twej kandydatury, zostanie wysłany list z potwierdzeniem a Twoje nazwisko pojawi się

na liście członków Stowarzyszenia umieszczonej na naszej stronie.

 

Informacje dotyczące zobowiązań:

 

 • Regularne płacenie składek przez członków pozwala na płynne działanie naszego Stowarzyszenia i opłatę stałych kosztów, takich jak księgowość, telefon i obsługa strony internetowej;

 • Wysokość rocznej składki: 60zł, składka dla rodziców i użytkowników AAC – 24zł;

 • Składki powinny być wpłacane do 31 stycznia każdego roku, o czym przypominać staramy się w grudniu a upominać w lutym;

 • Członków, którzy opłacili składkę, prosimy o aktualizację swoich danych w formularzu elektronicznym:

 

Aktualizacja danych członków Stowarzyszenia „Mówić bez Słów”

 • W przypadku 6 miesięcy opóźnienia, po wcześniejszym upomnieniu, nazwisko członka zostanie usunięte z listy;

 • Członkowie, którzy w danym roku nie opłacili składki i zostali wykluczeni, mogą złożyć odwołanie na adres Ul.Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa lub przystąpić do Stowarzyszenia ponownie, aktualizując swoje dane i wpłacając składkę w roku kolejnym.

 

 

Fragment statutu Stowarzyszenia „Mówić bez słów” dotyczący członków, ich praw i obowiązków.

 

Rozdział II

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. nie jest pozbawiony praw publicznych,

  3. złoży deklarację członkowską i przedstawi rekomendację jednego członka Stowarzyszenia.

 2. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane rozwojem działalności Stowarzyszenia. Osoby prawne działają za pośrednictwem swoich przedstawicieli.

 3. Osobie szczególnie zasłużonej dla rozwoju wspomagających sposobów porozumiewania się, a nie będącej członkiem zwyczajnym lub wspierającym Stowarzyszenia, Zarząd może nadać tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia. Nadanie tytułu może nastąpić na uzasadniony wniosek co najmniej 10 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 13

Decyzję o przyjęciu członka podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, informując o jej treści osobę zainteresowaną.

§ 14

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia biorą udział w życiu Stowarzyszenia:

 1. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

 2. Mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjono­wania Stowarzyszenia.

 3. Mogą korzystać ze wszystkich form działalności Stowarzyszenia.

 4. Mogą korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności oraz z innych możliwości, jakie stwarza swym członkom Stowarzyszenie.

 5. Na pisemny wniosek mają prawo wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.

 6. Mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu bez prawa podejmowania decyzji.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia.

 2. Swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia.

 3. Dbać o jego dobre imię.

 4. Przestrzegać statutu i regulaminów Stowarzyszenia.

 5. Regularnie opłacać składki.

§ 15a

W uzasadnionych przypadkach członek zwyczajny ma prawo zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o zwolnienie go w całości lub w części z opłacania składki członkowskiej.

§ 16

 1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświad­czenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzy­szenia.

 3. Formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzy­szenia.

§ 17

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. Złożenie na ręce Zarządu pisemnej rezygnacji, po uregulowaniu zobowiązań wobec Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenie przez Zarząd:

  1. z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres 6 miesięcy po uprzednim pisemnym upomnieniu,

  2. na pisemny umotywowany wniosek Sądu Koleżeńskiego wynikający z działal­ności sprzecznej ze statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia,

  3. z powodu utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku Sądu.

 3. Śmierć członka Stowarzyszenia.

 4. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

§ 18

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwoła­nie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Mówić bez Słów
ul. Białobrzeska 44

02-325 Warszawa
KRS 0000066916

tel.: +48 501 621 607

e-mail: info@aac.org.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer konta bankowego:

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735

Polecamy

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. polityka prywatności.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information