Program konferencji AAC -Warszawa 2014

Program konferencji AAC -Warszawa 2014
Drukuj

Konferencja szkoleniowa AAC

Od niepełnosprawności do aktywności: dobór odpowiednich siedzisk,

urządzeń i pomocy do komunikacji oraz przygotowanie przyjaznego środowiska.

Warszawa 12-13 kwietnia 2014 r.

 

Wykładowcy: Beata Batorowicz – Kanada

Nadia Browning - Kanada/Niemcy, Koen van Dijk – Holandia, Aleksandra Kulis - Polska

 

 

12 kwietnia, 2014

 

13 kwietnia, 2014

 

 

 

8:30 – 9:30 - rejestracja

9:30 - 10.30 (Od teorii do praktyki)

Podejście holistyczne w pracy z dziećmi w kontekście rodziny i środowiska

Beata Batorowicz:

 • Perspektywa funkcjonalna i rozwojowa: działanie, istnienie, przynależność i stawanie się

 • Wczesna interwencja w naturalnym środowisku dziecka

 • Promocja i profilaktyka zdrowia

Koen van Dijk:

 • Praktyka skoncentrowana na rodzinie: konsultacje, edukacja
  i wsparcie

 • Współpraca interdyscyplinarna i interinstytucjonalna

 

9:00-10:30 (Od teorii do praktyki)

Środowisko przyjazne dziecku w obszarze AAC: przygotowanie optymalnego środowiska dla dzieci i młodzieży

Beata Batorowicz:

 • Developmental Health Model relacji między cechami i jakością środowiska a doświadczeniami sprzyjającymi rozwojowi

 • Tworzenie warunków dla długookresowych korzyści rozwojowych

 • Wzbogacanie doświadczeń dzieci: zaangażowanie w istotne czynności

Aleksandra Kulis:

 • Canadian Occupational Performance Measure (COPM) jako narzędzie ułatwiające identyfikację zajęć istotnych dla dziecka i jego rodziny.

 

 

 

10:30-11:00 Przerwa

 

10:30-11:00 Przerwa

 

Umożliwienie dziecku funkcjonowania i uczestnictwa w typowych zajęciach poprzez zastosowanie technologii wspomagających, dostosowanie aktywności/ćwiczeń i modyfikację środowiska.

 

 

Kształtowanie pozytywnych doświadczeń uczestnictwa dzieci

w typowych zajęciach poprzez budowanie potencjału dzieci i ich środowisku.

 

11:00 - 12:30 (Praktyka oparta na dowodach/faktach)

Dobór urządzeń i pomocy pozwalających dziecku uczestniczyć w zabawie, która rozwija jego umiejętności, zainteresowania, umożliwia samostanowienie i kształtuje autonomię: działanie skoncentrowana na zabawie i relacjach.

Nadia Browning:

 • Adaptacja zabawek i urządzenia pomocnicze

 • Adaptacja zabawy: niezależność fizyczna i autonomia

Raport z badań:

Beata Batorowicz:

 • Działanie poprzez komunikację wspomagającą: zabawy konstrukcyjne

 

 

11:00 - 12:30 (Praktyka oparta na dowodach/faktach)

Możliwość korzystania przez dzieci z typowych miejsc zabaw
i uczestniczenia w typowych aktywnościach: drogi do rozwoju pozytywnego.

Beata Batorowicz:

 • Uczestnictwo dzieci i młodzieży korzystającej z AAC

 • Interwencja skoncentrowana na środowisku, dziecku i rodzinie

Raport z badań:

 • Innowacyjne narzedzia i metody badawcze do pomiaru miejsc aktywności i doświadczeń młodzieży

Aleksandra Kulis:

 • Uczestnictwo dzieci w zajęciach pazalekcyjnych: projekt badawczy

 

 

12:30-13:30 Przerwa na obiad

 

12:30-13:30 Przerwa na obiad

 

 

13:30 - 15:00 (Praktyka oparta na dowodach/faktach)

Poprawienie niezależności fizycznej poprzez mobilność
i siedziska.

Koen van Dijk:

 • Glówne teorie dotyczące usadzania i pozycjonowania dzieci
  z niepełnosprawnością ruchową

 • Zasady i podstawy biomechaniczne usadzania

 • Funkcjonalne siedziska i odpowiedni dobór pozycji

 • Stabilność w kontekście wykonywania codziennych czynności

 • Ocena mobilności u dzieci z różnym stopniem funkcji motorycznych: obserwacja i analiza

 • Urządzenia umożliwiające poruszanie się

 • Cechy wózków inwalidzkich dostosowanych do potrzeb dzieci o róznych stopniach kontroli motorycznej

 • Studium przypadku

 

13:30 - 15:00 (Praktyka oparta na dowodach/faktach)

Promowanie aktywności społecznej i wspieranie uczestnictwa
w życiu rodzinnym oraz rówieśniczym: trwalość relacji i przyjazni.

Beata Batorowicz:

 • Programy środowiskowe: tworzenie relacji partnerskich
  i stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom udział
  w programach włączania

 • Pozytywne doświadczenia: tworzenie potencjału w ramach programów i aktywności dla pełnego uczestnictwa

Nadia Brownig:

 • Włączenie w szkole – z rówieśnikami

Raport z badań:

Beata Batorowicz:

 • Aktywność społeczna dzieci w wieku szkolnym, które używaja AAC: opinia dzieci i rodziców

 

 

 

15:00-15:30 Przerwa

 

15:00-15:30 Przerwa

 

 

15:30 - 17:00 (Praktyka oparta na dowodach/faktach)

Technologie wspomagające: dostęp do urządzeń komputerowych oraz pomocy komunikacyjnych i naukowych.

Beata Batorowicz

 • Sposoby dostosowania oraz zastosowanie technologii wspomagających umożliwiających obsługę urządzeń oraz kontrolę środowiska

 • Technologie pomocnicze wspomagające czynności poznawcze

 • Wspieranie procesu uczenia się, aktywności szkolnej, pisania
  i komunikacji

 • Montowanie sprzętu i łączenie technologii wspierających różne funkcje

Nadia Browning:

 • Aplikacje

 

15:30-16:30

Podejmowanie działań: odpowiedzi na pytania uczestników

i podsumowanie konferencji.

Aleksandra Kulis:

 • Terapia zajęciowa: nowe wyzwania

Beata, Nadia i Aleksandra:

(Uczestnicy zadają pytania w pierwszym dniu konferencji (forma pisemna, skrzynka w sali konferencyjnej).

Beata Batorowicz:

 • Zapamiętaj i zastosuj

 

 

 

 

 

 

 

PLAN KONFERENCJI:

 

Konferencja szkoleniowa AAC

Od niepełnosprawności do aktywności -
dobór odpowiednich siedzisk, urządzeń i pomocy do komunikacji

oraz przygotowanie przyjaznego środowiska

Warszawa 12-13 kwietnia 2014 r.

 

Wykładowcy: dr Beata Batorowicz - Kanada, Nadia Browning - Niemcy

 

 

12 kwietnia, 2014

 

13 kwietnia, 2014

 

 

 

9:30 - 10.30 Od teorii do praktyki

Start z ukierunkowaniem na cel: podejście holistyczne
w pracy z dziećmi w kontekście rodziny i środowiska

 • Perspektywa funkcjonalna i rozwojowa: działanie, istnienie, przynależność i stawanie się

 • Praktyka skoncentrowana na rodzinie: konsultacje, edukacja
  i wsparcie

 • Współpraca interdyscyplinarna i interinstytucjonalna

 • Wczesna interwencja w naturalnym środowisku dziecka

 

 

9:00-10:30 Od teorii do praktyki

Środowisko przyjazne dziecku w obszarze AAC: przygotowanie optymalnego środowiska dla dzieci i młodzieży

 • Model zdrowia rozwojowego w relacji między cechami i jakością środowiska a doświadczeniami sprzyjającymi rozwojowi

 • Tworzenie warunków dla długookresowych korzyści rozwojowych

 • Poprawa/ulepszanie doświadczeń dzieci: znaczące zaangażowanie

 • Promocja i profilaktyka zdrowia

 

 

 

10:30-11:00 Przerwa

 

10:30-11:00 Przerwa

 

Umożliwienie dziecku funkcjonowania i uczestnictwa w typowych zajęciach poprzez zastosowanie technologii wspomagających, dostosowanie aktywności/ćwiczeń i modyfikację środowiska.

 

 

Kształtowanie pozytywnych doświadczeń uczestnictwa dzieci

w typowych zajęciach poprzez budowanie potencjału dzieci w ich środowisku.

 

11:00 - 12:30 Praktyka poparta badaniami

Dobór urządzeń i pomocy pozwalających dziecku uczestniczyć w zabawie, która rozwija jego umiejętności, zainteresowania, umożliwia samostanowienie i kształtuje autonomię: działanie skoncentrowana na zabawie i relacjach.

 • Adaptacja zabawek i urządzenia pomocnicze

 • Adaptacja zabawy: niezależność fizyczna i autonomia

Raport z badań:

 • Działanie w świecie fizycznym poprzez komunikację wspomagającą

 

 

 

11:00 - 12:30 Praktyka poparta badaniami

Możliwość korzystania przez dzieci z typowych miejsc zabaw
i uczestniczenia w typowych aktywnościach: drogi do rozwoju pozytywnego.

 • Interwencja skoncentrowana na środowisku

 • Interwencja skoncentrowana na dziecku i rodzinie

Raport z badań:

 • Pomiar uczestnictwa młodzieży korzystającej z AAC w miejscach aktywności

 • Uczestnictwo dzieci w zajęciach pozaszkolnych: projekt badań naukowych w Małopolsce (Aleksandra Kulis)

 

 

 

12:30-13:30 Przerwa na obiad

 

12:30-13:30 Przerwa na obiad

 

 

13:30 - 15:00 Praktyka poparta badaniami

Poprawienie niezależności fizycznej poprzez mobilność
i usadzenie.

 • Znaczenie mobilności dla rozwoju dzieci

 • Model oceny mobilności i jego zastosowanie u dzieci
  mających różne możliwości ruchowe

 • Urządzenia ułatwiające wykonywanie ruchów

 • Cechy i modele wózków inwalidzkich dostosowanych do potrzeb dzieci mających zróżnicowane możliwości
  motoryczne

 • Ocena i zastosowanie elektrycznych urządzeń ułatwiających ruch

 • Funkcjonalne siedziska i odpowiedni dobór pozycji

 • Technologie wspomagające bezpieczny transport

 

 

13:30 - 15:00 Praktyka poparta badaniami

Promowanie aktywności społecznej i wspieranie uczestnictwa
w życiu rodzinnym oraz rówieśniczym: trwałość relacji
i przyjaźni
.

 • Programy środowiskowe: tworzenie relacji partnerskich
  i stwarzanie warunków umożliwiających dzieciom udział
  w programach włączania

 • Pozytywne doświadczenia: tworzenie potencjału w ramach programów i aktywności dla pełnego uczestnictwa

 

 

15:00-15:30 Przerwa

 

15:00-15:30 Przerwa

 

 

15:30 - 17:00 Praktyka poparta doświadczeniem

Technologie wspomagające: dostęp do urządzeń komputerowych oraz pomocy komunikacyjnych i naukowych.

 • Sposoby dostosowania oraz zastosowanie technologii wspomagających umożliwiających obsługę urządzeń oraz kontrolę środowiska.

 • Technologie wspomagające czynności poznawcze

 • Wspieranie procesu uczenia się, aktywności szkolnej, pisania
  i komunikacji

 • Wspieranie rozwoju języka i piśmienności

 

 

15:30-16:30

Podejmowanie działań: odpowiedzi na pytania uczestników

i podsumowanie konferencji.

 • Uczestnicy zadają pytania w pierwszym dniu konferencji w formie pisemnej i wrzucają do skrzynki w sali konferencyjnej.

 

 

 

 

Kontakt

Stowarzyszenie Mówić bez Słów
ul. Białobrzeska 44

02-325 Warszawa
KRS 0000066916

tel.: +48 501 621 607

e-mail: info@aac.org.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer konta bankowego:

Alior Bank 03 2490 0005 0000 4520 9471 1735

Polecamy

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszych serwisach, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności. polityka prywatności.

Akceptujesz pliki cookie?

EU Cookie Directive Module Information